Tekst
You need to upgrade your Flash Player

image
Project:

Woonhuis te Wildervank

Lees Meer
image
Project:

Opbouw garage

Lees Meer
Welkom op de site van B.Prins Bouw- en Tekenbedrijf.Welkom

Afdrukken E-mail

Inleiding

Bouwbedrijf B.Prins is een bedrijf wat zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld tot een gespecialiseerd bedrijf in het ontwerpen, verbouwen en uitbreiden van bestaande woonhuizen en woningbouwprojecten.

Laat u zich verassen door de creativiteit van onze ontwerper en maak kennis met de mogelijkheden in en rondom uw woonhuis. Als basis van het bouwconcept ligt uiteraard de behoefte waarin u wilt voorzien; uw huis veranderen, vitaliseren, vergroten of restylen.

Ontwerpfase

Met uw programma van doelstellingen en wensen gaan wij een voorstel doen in de vorm van een schetsontwerp. Bij het maken van een schetsontwerp dienen wij uiteraard ook rekening te houden met de regelgeving van de gemeente, indien het bouwplan voor een lichte- of reguliere bouwvergunning in aanmerking komt. Uiteraard toetsen wij of het ontwerp past binnen het bestaande bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan geeft u informatie binnen welke grenzen u een bouwplan mag realiseren.

Welstandscommissie

Als het voorlopig ontwerp in balans is met het programma van eisen en de criteria van de gemeente, kunnen wij het bouwplan voorleggen aan de Welstand adviescommissie. Deze commissie beoordeelt het plan op uiterlijk, vormgeving en of het bestemmingsplan in acht is genomen. De commissie kan op basis van de beoordeling aangeven of het bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand, of u aangeven welke aanpassing wij zullen moeten doen om het bouwplan positief te beoordelen.

In de fase van beoordeling door de Welstandscommissie zal uw schetsontwerp bestaan uit aanzichten en plattegronden met een beperkte maatvoering. De aanvraag en de beoordeling door de welstandscommissie zal niet in een lokaal weekblad worden gepubliceerd.

Bouwvergunning

Indien het ontwerp positief is beoordeeld door de welstandscommissie zullen wij de bouwtekening verder uitbreiden tot een bestektekening voor de definitieve aanvraag (lichte) bouwvergunning. Constructie plattegronden, details, daglicht- en ventilatieberekeningen zullen op de bouwtekening worden toegevoegd.

Een lichte bouwvergunning is een verkorte bouwvergunningsprocedure (ca. 6 weken) en is van toepassing bij kleinere bouwprojecten welke uw woongenot vergroten (zoals aanbouw keuken, erker etc.) De reguliere bouwvergunning is van toepassing bij grotere bouwprojecten (zoals verbouw bedrijfsruimte's, nieuwbouw woningen etc.) en heeft een looptijd van ca. 3 maanden. Boven vernoemde tijdstrajecten varieren uiteraard per gemeente. De aanvraag en beoordeling door de gemeente zal wel in een lokaal weekblad worden gepubliceerd. Wij adviseren dan ook voor deze fase uw eventuele buren op de hoogte te stellen van uw bouwplannen om misverstanden tijdens het bouwproces te voorkomen.

Offerte

Indien de aanvraag bouwvergunning is ingediend bij de lokale instanties, gaan wij aan de slag om u te informeren over de te verwachten bouwkosten van het bouwproces. Dit bieden wij aan in een open en duidelijk omschreven offerte. In de offerte trachten wij het bouwvak-jargon om te zetten in leesbare informatie die u ook kunt begrijpen en waarin u inhoudelijk ook met ons in gesprek kunt komen.

Het voordeel wat voor u als consument ontstaat is, dat er geen afstemmingsverschillen zullen ontstaan tussen bouwpartners die u zelf onafhankelijk van elkaar heeft benaderd. Door interpretatie en/of afstemmingsverschillen kunt u wellicht voor onvoorziene kosten komen te staan. In de ontwerpfase construeren wij reeds als een aannemer en in de uitvoeringsfase benaderen wij technische zaken als een bouwkundig teken- en adviesbureau.Als bouwteam willen wij een prettige samenwerking ontwikkelen tussen opdrachtgever en aannemer, en u niet iedere dag lastig vallen met vervelende meerkosten die onafhankelijke partners wederzijds over het hoofd hebben gezien.

Bouwkundig tekenbureau en aannemer onder 1 dak..........uw bouwpartner.

Bouwproces

Enthousiast over het bouwplan, offerte en de bouwvergunning inmiddels ontvangen van de gemeente? In een vroeg stadium voor de mogelijke uitvoering van het bouwplan zullen wij u informeren over de toe te passen bouwmaterialen, hoofdzakelijk zal de aandacht worden gericht op de bouwmaterialen met risicovolle en langere levertijden. Deze materialen zullen als een rode draad door de planning lopen en deze lijn markeren. Het gaat hier meestal om de op maat geproduceerde materialen zoals kozijnen, natuursteen, sanitair en keukens. De in verhouding langste levertijd van een betreffend onderdeel zal maatbepalend zijn voor de startdatum van de uitvoering.